Namera o prijavi na razpis TPK 2018 – 2022

Namera o prijavi na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 Ljudska univerza Celje najavlja namero prijave na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. K sodelovanju vabimo partnerske organizacije. Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma…