Srednje poklicno izobraževanje

Administrator/ Administratorka

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje

B – strokovni moduli
M1 Temelji gospodarstva
M2 Administrativno poslovanje
M3 Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje
M4 Upravni postopek

C – izbirni strokovni modul

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

– Zaključena osnovna šola ali
– zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– zaključno spričevalo osnovne šole,
– spričevalo zaključenega letnika srednje strokovne ali poklicne izobrazbe.

– Slovenščina,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.