Eden izmed ključnih problemov na trgu dela je brezposelnost. Odstotek brezposelnih se iz leta v leto po statističnih podatkih počasi zmanjšuje. Poleg brezposelnosti pa so na trgu dela tudi neugodne zaposlitvene možnosti, zato je aktivno vključevanje brezposelnih eden od najpomembnejših izzivov s katerimi se srečujemo dandanes.

Na Ljudski univerzi Celje v okviru Kariernega kotička ponujamo vrsto brezplačnih storitev in aktivnosti, ki so namenjene brezposelnim osebam in drugim iskalcem zaposlitve, z namenom spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb in vseživljenjske karierne orientacije prebivalstva.

 

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ZA BREZPOSELNE V LETU 2018

V okviru projekta “Izvajanje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018” bomo na Ljudski univerzi Celje, v sklopu partnerstva, katerega prijavitelj je Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, izvedli 11 programov, in sicer:

– Računalniška pismenost za odrasle (v obsegu 60 ur),

– Excel osnovni (v obsegu 30 ur),

– Excel nadaljevalni (v obsegu 30 ur),

– 2 izvedbi tečaja ANGLEŠČINE (v obsegu 60 ur, raven odvisna od potreb ZRSZ),

– 2 izvedbi tečaja NEMŠČINE (v obsegu 60 ur, raven odvisna od potreb ZRSZ),

– 4 izvedbe Programa priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka (v obsegu 30 ur) in

– kandidate, ki bodo uspešno opravili Program priprav na ZUP, tudi prijavili na opravljanje strokovnega izpita iz Zakona o upravnem postopku na Upravno akademijo.

Z izvajanjem programom pričnemo v mesecu marcu.

Več informacij glede izvajanja projekta in vključitve v posamezne tečaje dobite na kontaktni številki 03 428 67 50.

 

Koristne povezave:
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve
https://www.poiscidelo.si/
https://www.mojazaposlitev.si/
https://ec.europa.eu/eures/public/sl/jobseekers-dashboard
https://www.mojedelo.com/zaposlitev
http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx