Eden izmed ključnih problemov na trgu dela je brezposelnost. Odstotek brezposelnih se iz leta v leto po statističnih podatkih počasi zmanjšuje. Poleg brezposelnosti pa so na trgu dela tudi neugodne zaposlitvene možnosti, zato je aktivno vključevanje brezposelnih eden od najpomembnejših izzivov s katerimi se srečujemo dandanes.

Na Ljudski univerzi Celje v okviru Kariernega kotička ponujamo vrsto brezplačnih storitev in aktivnosti, ki so namenjene brezposelnim osebam in drugim iskalcem zaposlitve, z namenom spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb in vseživljenjske karierne orientacije prebivalstva.

Koristne povezave:
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve
https://www.poiscidelo.si/
https://www.mojazaposlitev.si/
https://ec.europa.eu/eures/public/sl/jobseekers-dashboard
https://www.mojedelo.com/zaposlitev
http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx