Eden izmed ključnih težav na trgu dela je brezposelnost, zato je aktivno vključevanje brezposelnih oseb v različne aktivnosti eden od najpomembnejših izzivov, s katerimi se srečujemo dandanes.

Na Ljudski univerzi Celje ponujamo vrsto brezplačnih storitev in aktivnosti v okviru Kariernega kotička, z namenom da bi spodbudili zaposlovanje brezposelnih oseb in vseživljenjske karierne orientacije.

V okviru Kariernega svetovanja izvajamo:
– skupinske predstavitve o izobraževalnih in poklicnih možnostih za šole,
– individualno svetovanje o izobraževalnih in poklicnih možnostih,
– pomoč in svetovanje pri pisanju prošenj, ponudb in vlog za delo,
– pomoč pri uporabi spletnega programa Kam in kako.


 

 

 

Vsem, ki želijo zaradi boljših zaposlitvenih možnosti nadgraditi svoja znanja, ponujamo številna brezplačne delavnice v okviru projekta TPK 2018–2022.

S pridobivanjem temeljnih in ključnih kompetenc lahko:
–  bolj učinkovito rešujemo obstoječe delovne naloge;
–  pridemo do boljše zaposlitve;
–  smo bolj konkurenčni na trgu delovne sile;
–  osebnostno rastemo.

Več: http://www.lu-celje.si/pridobivanje-temeljnih-in-poklicnih-kompetenc-2018-2022/


 

Če potrebujete nasvet ali pomoč glede nadaljnjih poklicnih ali izobraževalnih možnosti vas vabimo v Svetovalno središče Ljudske univerze Celje, kjer izvajamo brezplačno svetovanje za odrasle, ki se želijo vključiti v izobraževanje ali kakršnokoli drugo obliko usposabljanja.

Kontakt svetovalca: stanislav.zlof@lu-celje.si

Več: http://www.lu-celje.si/isio/


 

Obdobje brezposelnosti oz. iskanja zaposlitve je zelo stresno. Statistični podatki kažejo, da je med brezposelnimi veliko starejših oseb, starih nad 50 let, ki težko dobijo zaposlitev. Razlogov je veliko: težave povezane z zdravjem, pomanjkanje znanj in sposobnosti, ki jih narekuje trg dela, nefleksibilnost delodajalcev … V ta namen smo ustanovili portal z naslovom Aktivirajleta.si, s pomočjo katerega želimo z uporabnimi informacijami, objavami prostih delovnim mest in nagovori kadrovnikov olajšati delo iskalcem zaposlitve.

Več: