Družinski center DRUŽINE V CENTRIFUGI SODOBNEGA ČASA

Ljudska univerza Celje je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot izvajalec vsebin centrov za družine v letih od 2017 do 2020. Družinski center Ljudske univerze Celje z imenom Družine v centrifugi sodobnega časa je začel delovati 1. 5. 2017 in je namenjen sledečim ciljnim skupinam: družinam vseh oblik, otrokom, mladostnikom, družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih, ter upokojencem.

Cilj javnega razpisa je omogočiti izvedbo vsebin, ki bodo nudile storitve ciljnim skupinam in prispevale k dvigu kakovosti življenja tako posameznikov kot družin. Namen javnega razpisa je približati izvedene vsebine družinam, z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin in vzpostavljanja novih medsebojnih odnosov v lokalnem okolju.

Vsebine, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2018/2019:

–  prostor neformalnega druženja, namenjen različnim ciljnim skupinam;

informacijsko-svetovalni kotiček, kjer lahko uporabniki dobijo vse potrebne informacije, ki zadevajo družinsko tematiko. Posebno svetovalno dejavnost nudimo tudi družinam tujcev, ki jim pomagamo pri vstopu v Slovenijo in pri reševanju težav pri iskanju zaposlitve, učenju jezika in vključitvi v izobraževalni proces;

delavnice za starše, ki so namenjene staršem otrok v različnih razvojnih obdobjih;

delavnice za bodoče mamice in mamice na porodniškem dopustu;

organizirano varstvo za otroke v času počitnic, v času delavnic za starše in v sobotnih dopoldnevih;

podporna skupina za upokojence in individualno svetovanje za mladostnike ter družine z mladostniki.

Izvajamo različne vsebine:

BREZPLAČNO POČITNIŠKO VARSTVO poteka med jesenskimi, zimskimi, prvomaj-skimi, poletnimi in novoletnimi počitnicami.

Aktivnosti:
– Mlajši otroci (3—6 let): bralne urice, delavni-ce risanja in slikanja, didaktične in domišljij-ske igre.
– Starejši otroci (6—10 let): športne aktivnosti, kulinarične delavnice, plesne delavnice, kara-oke, angleške urice …

 

BREZPLAČNO SOBOTNO VARSTVO od 8.00 do 13.00 ure. Namenjeno je otrokom, starim od 3 do 10 let.

Kulinarične delavnice, bralne urice, angle-ške/nemške urice, družabne igre, plesni dopoldnevi …

 

BREZPLAČNO ORGANIZIRANO VARSTVO med delavnicami za starše vsak torek od 18.00 do 19.30 ure.

 

Kje?
V prostorih Ljudske univerze Celje.
Dodatne informacije in prijave:
E-pošta: info@lu-celje.si
Tel.: 03/428 67 52

PROSTOR NEFORMALNEGA DRUŽENJA
Brezplačno so vam na voljo:
– prostor in pripomočki za družabne igre (vsako sredo od 15.00 do 19.00)
– učna pomoč, pomoč pri pisanju domačih nalog (vsako sredo od 15.00 do 19.00)
– tematski dnevi: predavanja in ustvarjalne delavnice na različne teme (enkrat na mesec)

V okviru prostora neformalnega druženja deluje tudi SVETOVALNI KOTIČEK, kjer nudimo:
– pomoč pri spremljanju prostih delovnih mest, pisanju prijav na prosta delovna mesta ter oblikovanju življenjepisa,
– informacije o pravicah državljanov Slovenije in tujcev, pomoč pri izpolnjevanju vlog za uveljavljanje pravic,
– informacije o možnosti pomoči posameznikom, parom in družinam v primeru težav v medsebojnih odnosih, finančne in svetovalne stiske, bolezni in starosti
– možnost pogovora o vaših stiskah in individualni pogovor s svetovalno delavko.

 

Podporna skupina je skupina, ki združuje ljudi s podobno izkušnjo. V podpornih skupinah izmenjujemo izkušnje o načinih reševanja problemov, se učimo poslušati drug drugega in si nudimo čustveno podporo. Podporne skupine predstavljajo zatočišče za ljudi, ki slišijo, vidijo ali doživljajo stvari, ki jih drugi ne, in so prostor, kjer se posameznik počuti varnega, cenjenega in spoštovanega.

Komu je skupina namenjena?
Vsem, ki si želijo sprememb na bolje in ki se zavedajo, da lahko otroku najbolj pomagajo (le) POVEZANI starši.

Kdo bo vodil skupino?
Sabina Rožen, specializantka sistemske družinske psihoterapije.

Kdaj? Srečevali se bomo 2-krat na mesec, ob četrtkih ob 17.00.

Prijave in informacije: nevenka.zutic@lu-celje.si ali maja.krivec@lu-celje.si

 

Odnosi, ki se vzpostavijo v primarni družini, njihova dinamika in vzdušje vplivajo na to, kako bo otrok doživljal samega sebe in svet okoli sebe. Kako razumeti specifične probleme v družini, se z njimi soočiti in jih reševati na otrokom prijazen način, bomo govorili na delavnicah senzibilnega in sočutnega starševstva v letu 2019.

Za koga?
Za vse, ki želijo živeti odgovorno starševstvo na način, da otroka začutijo in mu preko svoje nenadomestljive vloge pomagajo razviti notranjo disciplino.

Kdaj?
Vsak torek od 18. do 19.30 ure.

Kje?
Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje

Kdo vodi predavanja?
Predavanja vodi specialistka zakonske in družinske terapije dr. Sara Jerebic, strokovna direktorica Družinskega inštituta Bližina.

Program:

4. 2. 2020
Razlika med zdravimi in toksičnimi partnerskimi odnosi

11. 2. 2020
Kako končati nezdrav odnos (partnerski, prijateljski, poslovni)?

18. 2. 2020
Ali se znamo v odnosih zares čustveno odpreti?

25. 2. 2020
Vpliv osebnostnih motenj na partnerske odnose (mejna narcistična motnja)

3. 3. 2020
Pomen očetovske figure v družinskem življenju

10. 3. 2020
Kako okrepiti samozavest in poskrbeti zase v odnosu?

24. 3. 2020
Kako se soočati z občutki strahu in tesnobe?

31. 3. 2020
Vzgoja otrok s posebnimi potrebami

7. 4. 2020
Kako si ob otrocih vzeti čas za partnerja?

14. 4. 2020
Kako izboljšati odnos z najstnikom?

21. 4. 2020
Kako vzpostaviti partnerski odnos v zrelih letih?

12. 5. 2020
Kako do radosti v življenju?

19. 5. 2020
Na kakšen način se pogovarjati o težavah v odnosih in spolnosti?

26. 5. 2020
Visoko konfliktne razveze

2. 6. 2020
Manipulacija preko otrok pri razvezanih starših

9. 6. 2020
Še vedno sem samski/samska – je to nujno slabo?

16. 6. 2020
Kako poglobiti partnerski odnos?

23. 6. 2020
Priprava družine na kvalitetno preživljanje počitniških dni

Podporna skupina bo povezovala in združevala posameznike, ki želijo aktivno in polno živeti je-sen življenja. Namenjena bo druženju, pogovo-rom, igri vlog in izmenjavi izkušenj. Delili bomo veselje, stiske in gradili kvalitetne ter pristne od-nose. Postanimo točka spremembe — dajmo na kup svoje izkušnje in poglejmo, kaj se zgodi, če se povezujemo, sodelujemo …

Zakaj skupina?
Ljudje smo bitja odnosov, naše preživetje je od-visno od skupinskega sodelovanja. Skupina ima moč. Uzremo, doživimo in prepoznamo se v očeh drugega.

Kdaj?
Vsak ČETRTEK od 10.00 do 11.30 ure.

Kje?
Na Ljudski univerzi Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje.

Komu je skupina namenjena?
Vsem upokojencem.

Kdo bo vodil skupino?
Skupino bo vodila Sabina Rožen, specializantka sistemske psihoterapije pod supervizijo.

Dodatne informacije in prijave:
E-pošta: info@lu-celje.si
Tel.: 03/428 67 52

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti druz_center

MDDSZ logo