Ljudska univerza Celje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem se ukvarjamo pretežno z izobraževanjem odraslih. Izvajamo več izobraževalnih programov, in sicer programe srednje poklicnega izobraževanja (Trgovec, Računalnikar), srednje strokovnega izobraževanja (Ekonomski tehnik, Predšolska vzgoja), poklicno-tehniškega izobraževanje (Ekonomski tehnik, Logistični tehnik), poklicni (Predšolska vzgoja) in maturitetni tečaj. Pri nas se lahko vpišete tudi v Osnovno šolo za odrasle.

Del infrastrukturne dejavnosti pri nas je tudi brezplačna učna pomoč. Mentorji učne pomoči poskušajo pomagati učencem in dijakom pri premagovanju učnih težav pri različnih predmetih.

Na Ljudski univerzi Celje deluje Karierni kotiček (bivši CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje), v okviru katerega informiramo učence in dijake o možnostih nadaljnjega izobraževanja. Kotiček zagotavlja računalniški dostop do osnovnih informacij s področja načrtovanja in vodenja kariere ter informacije o trgu dela v lokalnem okolju.

Udeležencem je na voljo tudi Središče za samostojno učenje, kjer so na razpolago računalniki in različna gradiva, ter usposobljen mentor, ki vam lahko pomaga pri delu.

Za učence tujce organiziramo brezplačni tečaj slovenščine, ki se izvaja 2-krat na teden na osnovnih šolah, dijaki tujci pa prihajajo 2-krat na teden na tečaj slovenščine na Ljudsko univerzo Celje.

Za učence in dijake tujce izvajamo začetni in nadaljevalni tečaj slovenščine.