MDDSZ

Družinski center DRUŽINE V CENTRIFUGI SODOBNEGA ČASADružinski center LOGO1-2

Ljudska univerza Celje je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot izvajalec vsebin centrov za družine v letih od 2017 do 2020. Družinski center Ljudske univerze Celje z imenom Družine v centrifugi sodobnega časa je začel delovati 1. 5. 2017 in je namenjen sledečim ciljnim skupinam: družinam vseh oblik, otrokom, mladostnikom, družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih, ter upokojencem.

Cilj javnega razpisa je omogočiti izvedbo vsebin, ki bodo nudile storitve ciljnim skupinam in prispevale k dvigu kakovosti življenja tako posameznikov kot družin. Namen javnega razpisa je približati izvedene vsebine družinam, z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin in vzpostavljanja novih medsebojnih odnosov v lokalnem okolju.

Vsebine, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2019/2020:
prostor neformalnega druženja, namenjen različnim ciljnim skupinam;
informacijsko-svetovalni kotiček, kjer lahko uporabniki dobijo vse potrebne informacije, ki zadevajo družinsko tematiko. Posebno svetovalno dejavnost nudimo tudi družinam tujcev, ki jim pomagamo pri vstopu v Slovenijo in pri reševanju težav pri iskanju zaposlitve, učenju jezika in vključitvi v izobraževalni proces;
delavnice za starše razvijanje odzivnega in senzibilnega starševstva, ki so namenjene staršem otrok v različnih razvojnih obdobjih;
organizirano varstvo za otroke v času počitnic in v času delavnic za starše;
podporna skupina za upokojence »Modri kotiček«;
podporna skupina za zakonce/starše in pogovorna skupina za starše mladostnikov.

Družinski center predstavlja velik doprinos za mesto Celje in njegovo okolico, saj ponuja podporo za vse družinske člane. Vsebine so zelo dobro obiskane. Skupno je v letih 2017 in 2018 Družinski center obiskalo 2575 uporabnikov. Do junija 2020 pričakujemo do 3800 uporabnikov. Vse delavnice so za uporabnike BREZPLAČNE.

Kontakt:

Družinski center Družine v centrifugi sodobnega časa
Maja Krivec
Telefon: 03/428 67 62
E-pošta: maja.krivec@lu-celje.si

 


Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.