Srednje strokovno izobraževanje

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Ekonomski tehnik/ Ekonomska tehnica

2. PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Psihologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1 Poslovni projekti
– Projektno delo
– IKT
M2 Poslovanje podjetij
M3 Ekonomika poslovanja
– Poslovno računstvo in
statistična analiza podatkov
– Ekonomika podjetja
– Temeljne računovodske
informacije
M4 Sodobno gospodarstvo
– Razvoj in delovanje
gospodarstva
– Gospodarske dejavnosti
– Temelji pravne kulture
– Pravno organizacijski vidiki
poslovanja

M7 Komercialno poslovanje
– Nabava in prodaja
– Tržno komuniciranje
– Razvrščanje blaga
M8 Upravno administrativno
poslovanje
M13 Neposredno trženje

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum
Računalniško oblikovanje
Poslovno komuniciranje
Razvoj in delovanje gospodarske družbe

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

4. KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje ali vsaj dva letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

5. VPISNA DOKUMENTACIJA:
– osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.

6. POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo:
– Slovenščina,
– Gospodarstvo,
– Angleščina/Matematika,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.