Ekonomski tehnik – srednje-strokovno izobraževanjeshutterstock_113788327

 

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Ekonomski tehnik

 

2. PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Psihologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1  Poslovni projekti
– Projektno delo
– IKT

M2  Poslovanje podjetij

M3  Ekonomika poslovanja

M4 Sodobno gospodarstvo
– Razvoj in delovanje gospodarstva
– Gospodarske dejavnosti
– Temelji pravne kulture
– Pravno organizacijski vidiki poslovanja

C – odprti kurikul

M7 Komercialno poslovanje
‒ Nabava in prodaja
‒ Tržno komuniciranje
‒ Razvrščanje blaga

M8 Upravno administrativno poslovanje

M13 Neposredno trženje

D – odprti kurikul

Epraktično usposabljanjez delom

 

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili vsaj 2 letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

4. KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje.

 

5. VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu.

 

6. POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo.
– Slovenščina
– Gospodarstvo
– Angleščina/ Matematika
– Izdelek oziroma storitev in zagovor