Ekonomski tehnik – srednje strokovno izobraževanje

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Ekonomski tehnik

 

PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Psihologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1  Poslovni projekti
– Projektno delo
– IKT

M2  Poslovanje podjetij

M3  Ekonomika poslovanja

M4 Sodobno gospodarstvo
– Razvoj in delovanje gospodarstva
– Gospodarske dejavnosti
– Temelji pravne kulture
– Pravno organizacijski vidiki poslovanja

C – izbirni strokovni moduli
M7  Komercialno poslovanje
– Nabava in prodaja
– Tržno komuniciranje
– Razvrščanje blaga

M8 Upravno administrativno poslovanje

M13  Neposredno trženje

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum

 

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili vsaj 2 letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

 

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje.

 

VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu.

 

POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo.
– Slovenščina,
– Gospodarstvo,
– Angleščina/ Matematika,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.

The-Deeper-into-Shop-at-Home