Osnovna šola za odrasle

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
– Trgovec
– Računalnikar

Poklicno tehniško izobraževanje
– Logistični tehnik