Ekonomski tehnik – poklicno tehnično izobraževanje

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Ekonomski tehnik

 

PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija/Sociologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1  Projekti in poslovanje podjetja
– Projektno delo
– Management
– IKT

M2  Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

C− izbirni strokovni modul
M5  Komercialno poslovanje
– Nabava in prodaja
– Tržno komuniciranje
– Razvrščanje blaga

M11  Neposredno trženje

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanjetraja 2 šolski leti.

 

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje, smer Trgovec ali Administrator.

 

VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu.

 

POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo:
– Slovenščina,
– Gospodarstvo,
– Angleščina ali Matematika,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.

sokratis_it