Poklicno-tehniško izobraževanje

Ekonomski tehnik/ Ekonomska tehnica

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija/Sociologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1 Projekti in poslovanje podjetja
– Projektno delo
– Management
– IKT
M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
– Razvoj in delovanje gospodarstva
– Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
– Ekonomika podjetja

M5 Komercialno poslovanje– Nabava in prodaja
– Tržno komuniciranje
– Razvrščanje blaga
M11 Neposredno trženje

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum
Računalniško oblikovanje
Poslovno komuniciranje
Razvoj in delovanje gospodarske družbe

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje, smer Trgovec ali Administrator.

– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu.

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:
– Slovenščina,
– Gospodarstvo,
– Angleščina/Matematika,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.