Ekonomski tehnik – poklicno-tehnično izobraževanjeBook_Rapid-eLearning

 

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Ekonomski tehnik

 

2. PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija/Sociologija
Biologija
Kemija

B – strokovni moduli
M1  Projekti in poslovanje podjetja
– Projektno delo
– Management
– IKT

M2  Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

M5  Komercialno poslovanje
– Nabava in prodaja
– Tržno komuniciranje
– Razvrščanje blaga

C – strokovni izbirni modul

M11  Neposredno trženje

D – odprti kurikul

E – praktično usposabljanje z delom

 

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka 2 šolski leti.

 

4. KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje, smer Trgovec ali Administrator.

 

5. VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu.

 

6. POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo:
– Slovenščina,
– Gospodarstvo,
– Angleščina ali Matematika,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.