Poklicno tehniško izobraževanje

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Logistični tehnik/ Logistična tehnica

2. PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija/Sociologija
Fizika
Kemija

B – strokovni moduli
M1 Tehnologija blagovnih tokov
M2 Tehnologija komuniciranja
M3 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
M4 Transportna sredstva
M5 Logistika tovornih tokov
M6 Mednarodna blagovna menjava

C – praktično izobraževanje v šoli

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum
Sredstva mehanizacije
Avtomatizacija in robotizacija

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

4. KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
V izobraževanje se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednje poklicno izobraževanje.

5. VPISNA DOKUMENTACIJA:
– osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu.

6. POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo:
– Slovenščina,
– Logistika,
– Angleščina/Matematika,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.