Logistični tehnik – poklicno-tehniško izobraževanje

our_experties_header11. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Logistični tehnik

 

2. PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija/Sociologija
Fizika
Kemija

B – strokovni moduli
M1  Tehnologija blagovnih tokov
M2  Tehnologija komuniciranja
M3  Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
M4  Transportna sredstva
M5  Logistika tovornih tokov

C – izbirni strokovni modul
M6  Mednarodna blagovna menjava

D – odprti kurikul

E – praktično usposabljanje z delom

 

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka 2 šolski leti.

 

4. KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje.

 

5. VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument
– rojstni list
– poročni list
– spričevalo o zaključnem izpitu

 

6. POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo.
– Slovenščina
– Logistika
– Angleščina/ Matematika
– Izdelek oziroma storitev in zagovor