Logistični tehnik – poklicno tehniško izobraževanje

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Logistični tehnik

 

PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija/Sociologija
Fizika
Kemija

B – strokovni moduli
M1  Tehnologija blagovnih tokov
M2  Tehnologija komuniciranja
M3  Podjetništvo in gospodarsko poslovanje
M4  Transportna sredstva
M5  Logistika tovornih tokov

C – izbirni strokovni modul
M6  Mednarodna blagovna menjava

Č praktično usposabljanje pri delodajalcu

D – praktično izobraževanje v šoli (ekskurzija)

E – odprti kurikulum

 

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanjetraja 2 šolski leti.

 

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje.

 

VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu.

 

POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo.
– Slovenščina,
– Logistika,
– Angleščina/ Matematika,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.

logistika