Cilj maturitetnega tečaja je pripraviti udeležence na maturo.

 

1. PREDMETNIK

Obvezni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina

Izbirni predmeti
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija

 

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 1 leto.

 

3. VPISNA DOKUMENTACIJA

– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zadnjem zaključenem šolanju.

 

 

4. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

– Zaključena srednja poklicna ali srednja strokovna šola z zaključnim izpitom oz. poklicno maturo;
– zaključena poklicno-tehniška šola s poklicno maturo;
– zaključen 3. letnik gimnazije in vsaj eno leto prekinitve šolanja;
– zaključena osnovna šola in opravljen preizkus iz petih predmetov (slo., ang., mat in dveh izbirnih gimnazijskih predmetov) na ravni 3. letnika gimnazije;
– zaključen program Waldorfske gimnazije.

 

5. MATURA

Maturitetni tečaj je opravljen, ko je dijak pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenih maturitetnim tečaj se pridobi pravica do opravljanja mature.

0daf104f13dbf083faf24a715d1ca70e