Predšolska vzgoja – poklicni tečaj

2137023

 

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

 

2. PREDMETNIK

B – strokovni moduli
M1 Komunikacijske veščine
M2 Predšolska pedagogika
M3 Razvojna psihologija
M4 Varnost in zdravje v vrtcu
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
M6 Likovno izražanje, glasbeno in plesno izražanje

C – izbirni strokovni modul
M13 Šport skozi igro

D – odprti kurikul

E – praktično usposabljanje v vrtcu

 

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje poteka 1 šolsko leto.

 

4. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM
Uspešno zaključeno srednje strokovno ali splošno izobraževanje.

5. VPISNA DOKUMENTACIJA

– Osebni dokument
– rojstni list
– poročni list
– spričevalo o maturi
– spričevali 3. in 4. letnika predhodnega izobraževanja

 

6. POKLICNA MATURA
– Vzgoja predšolskega otroka,
– Izpitni nastop in zagovor.