Poklicni tečaj

Vzgojitelj/ vzgojiteljica predšolskih otrok

B – strokovni moduli
M1 Komunikacijske veščine
M2 Predšolska pedagogika
M3 Razvojna psihologija
M4 Varnost in zdravje v vrtcu
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
M6 Likovno, glasbeno in plesno izražanje
M13 Šport skozi igro

Č – praktično usposabljanje v vrtcu

E – odprti kurikulum
Matematika kot igra
Narava in družba za otroke

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 1 šolsko leto.

Uspešno zaključeno srednje strokovno ali splošno izobraževanje.

– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o maturi,
– obvestilo o uspehu pri maturi,
– spričevali 3. in 4. letnika predhodnega izobraževanja.

– Vzgoja predšolskega otroka,
– Izpitni nastop in zagovor.