Predšolska vzgoja – poklicni tečaj

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

PREDMETNIK

B – strokovni moduli
M1 Komunikacijske veščine
M2 Predšolska pedagogika
M3 Razvojna psihologija
M4 Varnost in zdravje v vrtcu
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
M6 Likovno izražanje, glasbeno in plesno izražanje

C – izbirni strokovni modul
M13 Šport skozi igro

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje poteka 1 šolsko leto. Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

POGOJI ZA VPIS V PROGRAM
Uspešno zaključeno srednje strokovno ali splošno izobraževanje.

VPISNA DOKUMENTACIJA

– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o maturi,
– spričevali 3. in 4. letnika predhodnega izobraževanja.

POKLICNA MATURA
– Vzgoja predšolskega otroka,
– Izpitni nastop in zagovor.

2137023