Predšolska vzgoja – srednje strokovno izobraževanje

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

 

PREDMETNIK

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija
Kemija
Biologija
Fizika
Umetnost

B – strokovni moduli
M1 Veščine sporazumevanja
M2 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
M3 Razvoj in učenje predšolskega otroka
M4 Varno in zdravo okolje
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
M6 Igre za otroke
M7 Ustvarjalno izražanje
M8 Matematika za otroke
M9 Jezikovno izražanje otrok
M10 Naravoslovje za otroke
M11 Družboslovje za otroke
M12 IKT

C – izbirni strokovni modul
M16 Šport za otroke

Č – praktično usposabljanje v vrtcu

E – odprti kurikulum

 

 

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanjetraja 2 šolski leti.

 

POGOJI ZA VPIS V PROGRAM
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje ali vsaj 2 letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

 

VPISNA DOKUMENTACIJA

– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.

 

POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo.
– Slovenščina,
– Vzgoja predšolskega otroka,
– Angleščina ali matematika,
– Izpitni nastop in zagovor.

group-of-kids-clipart-Happy_Kids_clipart1