Predšolska vzgoja – srednje strokovno izobraževanjeot_e5011077-471c-4679-9b9f-cb59f0b22a86

 

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

 

2. PREDMETNIK

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija
Kemija
Biologija
Fizika
Umetnost

B – strokovni moduli
M1 Veščine sporazumevanja
M2 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
M3 Razvoj in učenje predšolskega otroka
M4 Varno in zdravo okolje
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
M6 Igre za otroke
M7 Ustvarjalno izražanje
M8 Matematika za otroke
M9 Jezikovno izražanje otrok
M10 Naravoslovje za otroke
M11 Družboslovje za otroke
M12 IKT

D – odprti kurikul

Epraktično usposabljanje v vrtcu

 

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje poteka 2 šolski leti.

 

4. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM
V program se lahko vključijo vsi, ki so uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje ali vsaj 2 letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

 

5. VPISNA DOKUMENTACIJA

– osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o zaključnem izpitu ali spričevala zaključenih letnikov srednje strokovne izobrazbe.

 

6. POKLICNA MATURA
Šolanje se zaključi s poklicno maturo.
– Slovenščina
– Vzgoja predšolskega otroka
– Angleščina ali matematika
– Izpitni nastop in zagovor