Listina kakovosti je dokument v katerem je opisan celoten sistem kakovosti na Ljudski univerzi Celje. Sistem kakovosti nam omogoča, da organizacijo in izvajanje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih spremljamo in tako sproti zaznavamo nepravilnosti, pomanjkanja in neustreznosti pri izvajanju in ponudbi naših programov. Na ta način lahko v najkrajšem možnem času uvajamo izboljšave in dvigamo nivo kakovosti naših storitev tako pri našem delu kot pri ponudbi programov izobraževanja in usposabljanja za odrasle.

Več o Listini o kakovosti: https://mozaik.acs.si/kazalnik/zapisan-notranji-sistem-kakovosti-listina-kakovosti-ali-drug-primerljiv-dokument