NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ZA BREZPOSELNE V LETU 2017

V okviru projekta “Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017” smo kot konzorcijski partner Šolskemu centru Slovenske Konjice-Zreče izvajali naslednje programe:

1. Računalniški programi
a) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (več o programu RPO),
b) WORD osnovni (več o programu WORD osnovni),
c) WORD nadaljevalni (več o programu WORD nadaljevalni),
d) EXCEL osnovni (več o programu EXCEL osnovni),
e) EXCEL nadaljevalni (več o programu EXCEL nadaljevalni).

2. Angleščina

a) angleščina – poslovna konverzacija na ravni B2 – višja raven (več o programu ANG. POSL. KONV. B2),
b) angleščina osvežitveni tečaj na ravni A2 – vmesna raven (več o programu ANG OSVEŽ. TEČAJ A2),
c) angleščina osvežitveni tečaj na ravni B2 – višja raven (več o programu ANG OSVEŽ. TEČAJ B2).

3. Nemščina

a) nemščina A2 – vmesna raven (več o programu NEM A2),
b) nemščina na ravni B1 – sporazumevalni prag (več o programu NEM B1),
c) nemščina – poslovna konverzacija na ravni B2 – višja raven (več o programu NEM POSL. KONV. B2),
d) nemščina osvežitveni tečaj na ravni B2 – višja raven (več o programu NEM OSVEŽ. B2).

4. Program priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka (več o programu PRIPRAV NA ZUP)

 

“Projekt izvedbe neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017 je finančno podpiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.”

mizs_logo_navbar

logotipi neformalci

___________________________________________________________________________________

SVETOVANJE ODRASLI 2015 LU Celje

V okviru projekta “Svetovanje odrasli 2015 LU Celje” smo na Ljudski univerzi v Celju izvajali brezplačno svetovanje za odrasle, ki so se želeli vključiti v izobraževanje ali kakršnokoli drugo obliko usposabljanja. Pomoč smo nudili pri naslednjih aktivnostih:
– odločitvi za izobraževanje in usposabljanje;
– iskanju informacij za ustrezno izobraževanje ali usposabljanje;
– načrtovanju poklicne kariere;
– učinkovitem iskanju zaposlitve;
– iskanju informacij o možnostih sofinanciranja izobraževanja;
– izdelavi osebnega izobraževalnega načrta in načrtnem učenju;
– premagovanju učnih težav in iskanju ustreznega načina učenja;
– vrednotenju neformalno pridobljenega znanja in ugotavljanju o možnostih izobraževanja, ki ga omogoča;
– iskanju ustreznih programov izobraževanja ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo ali iz srednje šole na fakulteto;
– izpolnjevanju formularjev za priznavanje izobraževanja, zaključenega v tujini.

Več informacij o projektu dobite pri našem svetovalcu Stanislavu Žlofu, in sicer na telefonski številki 03/428 67 65 ali na elektronski pošti stanislav.zlof@lu-celje.si .

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.«

logo_ekp_socialni_sklad_slo

 

mizs_logo_navbar

 

 


 

ERASMUS+

Ljudska univerza Celje je bila uspešna na mednarodnem razpisu programa Erasmus+, v okviru prvega ključnega ukrepa (KA1), ki spodbuja mobilnost posameznikov za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu (“job shadowing“). Gre za projekt, ki bo v času od septembra 2014 in junija 2016 omogočal zaposlenim na Ljudski univerzi Celje štiri različne tipe mobilnosti v tujino, s katerimi si bodo okrepili medkulturne kompetence, izboljšali pedagoško-andragoška znanja in si pridobili nove pristope poučevanja. Glavni namen pa je tudi mednarodno povezovanje in sodelovanje ter spodbujanje sodelovalne kulture.

Izvedli smo vse štiri aktivnosti in s tem uspešno zaključili projekt.
a) Prva aktivnost: Linz, Avstrija, delavnica z naslovom: Inspiring facilitation, teaching and learning. Aktivnost je potekala od 26. 10. do 31. 10. 2014. Udeležili sta se je dve udeleženki, in sicer Maja Bizjak (organizatorka izobraževanja in koordinatorka projektov) in Polona Jurčak (svetovalka za nacionalne poklicne kvalifikacije in druga izobraževanja). Po končanih mobilnostih je sledilo evalviranje, poročanje in komuniciranje z mediji.
b) Druga aktivnost: Augsburg, Nemčija, obisk Berufsschule II: Preučevanje modela integracije tujcev v novo okolje in seznanitev z nemškim šolskim sistemom. Aktivnost je potekala od 12. 4. 2015 do 17. 4. 2015. Udeležili sta se je dve udeleženki, in sicer Ines Vrabec (organizatorica izobraževanja) in Karmen Horvat (zunanja sodelavka, predavateljica). Po končanih mobilnosti je sledilo poročanje ostalim članom kolektiva in svetovalnim službam na celjskih srednjih šolah, evalviranje in komuniciranje z mediji.
c) Tretja aktivnost: Linz, Avstrija, delavnica z naslovom: Clear leadership. Aktivnost je potekala od 25. 5. 2015 do 29. 5. 2015. Delavnice se je udeležila Dubravka Milovanović (direktorica). Po končani mobilnosti je sledilo evalviranje, poročanje in komunikacija z mediji.
d) Četrta aktivnost: Innsbruck, Avstrija, sodelovanje na poletnem jezikovnem kampu Fun&Learn v Neustiftu. Aktivnost je potekala od 19. 7. 2015 do 1. 8. 2015. Udeležili sta se je Mihaela Velenšek (zunanja sodelavka, predavateljica) in Tina Velenšek (zunanja sodelavka, svetovalka). Po končani mobilnosti je sledila predstavitev za vse člane kolektiva kot tudi ostale pripadnike strokovne javnosti. Aktivnost smo evalvirali in jo predstavili lokalnim medijem.
Trenutno smo končali evalvacijo projekta, končno evalvacijo pa bomo predstavili tudi ostalim zaposlenim, prav tako pa bomo poskrbeli za disemninacijo rezultatov projekta širši strokovni in laični javnosti. Znotraj naše organizacije pa bom sprejeli akcijski plan uvajanja novosti.


PROJEKT ”SVET JE EDEN – EDEN ZA VSE!” – PROGRAM SPODBUJANJA SOCIALNE VKLJUČENOSTI POSEBNIH CILJNIH SKUPIN – DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV V CELJU

zlozenka-1-stranGlavni cilj programa je bil uporabiti neformalne pristope kot obliko spodbujanja socialne vključenosti državljanov tretjih držav v slovensko okolje.

KOMU JE BIL NAMENJEN?
Program je bil namenjen posebnim ciljnim skupinam – državljanom tretjih držav (ženskam, otrokom, mladim in starejšim), ki živijo v Celju in njegovi okolici, ter vsem ostalim prebivalcem Celja z okolico.

KAJ?
Enotedenski program z aktivnostmi za spodbujanje socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav:
1. 6.–7. 6. 2015 PROGRAM: Svet je eden – eden za vse
1. 6. 2015, PON 13.30−17.30 – Ekskurzija po mestu Celje (Info center)
2. 6. 2015, TOR 13.30–18.00 – Športno-zabavni dogodek za mlade (Lidl Škofja vas) za srednješolce
3.6.2015, SRE 10.00−12.00 – Srečanje: »Dobimo se na kavi!« (Info center)
1. 6.–5. 6. 2015, PON−PET 10.00−12.00 – Karierna svetovalnica (Info center)
1. 6.–5. 6. 2015, PON−PET 10.00−12.00 – Borza neformalnih znanj (Info center)
5. 6. 2015, PET 10.00−13.00 – Izvedba kulturno-kulinaričnih stojnic (Mestna tržnica Celje) za osnovnošolce
6. 6. 2015, SOB 9.00−13.00 – Izvedba sobotnih kulturno-kulinaričnih stojnic (Mestna tržnica Celje)
7. 6. 2015, NED 18.00−21.00 – Kulturno-kulinarično-plesni večer (Info center)
1. 6.–5. 6. 2015, PON−PET – V času delavnic Izvedba celotedenskega organiziranega varstva otrok (Info center)

KJE?
Vse aktivnosti so potekale v Celju, v Info centru na Ljudski univerzi Celje in v okolici (Šmartinsko jezero, Stari grad in mesto Celje).

TRAJANJE?
Program je trajal od 12. 5. 2015 do 30. 6. 2015.

KDO JE IZVAJAL PROGRAM?
Program so izvajali državljani tretjih držav (ženske, otroci, mladi in starejši pripadniki tretjih držav), Ljudska univerza Celje ter strokovna in laična javnost.

CENA PROGRAMA?
Projekt sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Ministrstvo RS za notranje zadeve. Za udeležence je bil program brezplačen.

Projekt smo uspešno zaključili 30. 6. 2015, vendar še vedno nadaljujemo s posameznimi aktivnosti (karierno svetovanje državljanom tretjih držav, borza znanja za državljane tretjih držav) in na ta način spodbujamo socialno vključenost državljanov tretjih držav.

 


TVU – TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2015

S Tednom vseživljenjskega učenja (TVU) opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.
tvu_2015_mali
PROGRAM:

1. PREDAVANJE: Birokracija in odhod v tujino
Četrtek, 14. 5. 2015, ob 17.00 v Info centru
2. DELAVNICA: Govorim evropsko (pogovor v angleščini namenjen upokojencem)
Ponedeljek, 18. 5. 2015, ob 16.30 in 18.00 uri v učilnici 5
3. DELAVNICA: Šivalni stroj za vsakdan (prezentacija popravljanja oblačil)
Ponedeljek, 18. 5. 2015, ob 16.00 v učilnici 14
4. VADBA: Joga za upokojence
Torek, 19. 5. 2015, ob 9.00 v Duhovnem kotičku
5. PARADA UČENJA – delavnice v centru mesta
6. DELAVNICA: Zakaj ne bi tudi ti imel mentorja? (Delavnica je namenjena mladim, ki bi si želeli povezati z uspešnimi posamezniki – mentorji in se učiti od njih.)
Četrtek, 21. 5. 2015, ob 10.00
7. Delavnica: Astrologija in čakre za življenje (Delali bomo s kronsko čakro in v svojih natalnih kartah prepoznavali vpliv Urana in Sonca).
Sobota, 23. 5. 2015, od 9.00 do 13.00 v Duhovnem kotičku.