Ljudska univerza Celje je bila uspešna na javnem razpisu Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov. Ključni ukrep 1 (KA1) je projekt učne mobilnosti, ki omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbuja mobilnosti posameznikov, vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Naslov izbranega projekta je: Z mednarodnim povezovanjem do novih znanj.

Cilji projekta:
– zmanjšati število osipnikov v izobraževalnem procesu na Ljudski univerzi Celje in lokalnem okolju;
– povečati ponudbo učnih priložnosti za manj izobražene posameznike in druge ranljive skupine (tujci);
– opolnomočiti starejše pred upokojitvijo in upokojence pripraviti na aktivno in zadovoljujoče tretje življenjsko obdobje;
– spodbuditi povpraševanje po učnih priložnostih z uvedbo novih pristopov svetovanja in informiranja zlasti pri osebah, ki se ne znajdejo ali so trajno marginalizirane (svetovanje na terenu);
– povečati kakovost dela znotraj organizacije ter postati ustanova, ki širi kulturo učenja (učenje kot stil življenja);
– prilagoditi izobraževanje trgu dela in družbi;
– okrepiti znanja in spretnosti ter jezikovne in komunikacijske kompetence strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih.

Projekt bo trajal 14 mesecev, in sicer od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2019. Mobilnosti se bo udeležilo 6 strokovnih delavcev, ciljne destinacije pa smo izbrali glede na potrebe, ki jih zaznavamo v lokalnem okolju in znotraj organizacije.
Prve aktivnosti v tujino se bosta udeležila dva strokovna delavca, in sicer si bosta ogledala proces dela organizacije za izobraževanje odraslih na Danskem, kjer imajo izrazito razvite oblike neformalnega izobraževanja kot tudi dodelan model dela z upokojenci. Naslednja aktivnost bo potekala v Španiji, kjer bomo podrobneje preučili način dela z osipniki, aktivnosti se bosta udeležila prav tako dva strokovna delavca. Zadnja aktivnost bo potekala na Portugalskem, kjer se bomo udeležili naprednega tečaja pridobivanje komunikacijskih veščin, tečaja se bosta udeležila dva predstavnika Ljudske univerze Celje.

1