Projekt MD je namenjen pubertetnikom v starosti od 13 do 15 let oz. učencem osmih in devetih razredov OŠ. Zgodnje obdobje adolescence, ki se prične s puberteto, predstavlja zelo občutljivo obdobje razvoja posameznika. Formirajo se osnovni temelji osebnosti odraslega, miselni, čustveni in vedenjski vzorci, ki bodo integrirani kot osebnostna identiteta odraslega posameznika. Bio-psiho socialne spremembe, ki se dogajajo v tem razvojnem obdobju, odpirajo procese, ki so v znanosti prepoznane kot razvojna kriza adolescence. Način obvladovanja te razvojne krize daljnosežno opredeljuje karakter bodočega odraslega individuuma kot tudi njegov socialni položaj oz. stopnjo socialne izključenosti.

 

S programom Mladinske delavnice pospešujemo razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Pubertetniki s programom pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. S programom pomagamo posamezniku, da oblikuje pozitivno samopodobo ter prispevamo k osebni in socialni integraciji. Za pubertetnike program pomeni motivirajočo dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in aktivno socialno življenje.

Program Mladinske delavnice izvajamo kontinuirano na dveh celjskih osnovnih šolah, in sicer na III. osnovni šoli Celje in na II. osnovni šoli Celje. Občasno delavnice izvajamo tudi na Osnovni šoli Frana Kranjca.

Program izvajamo v sodelovanju z Društvom za preventivno delo, projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje.