V okviru projekta “Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017” kot konzorcijski partner Šolskemu centru Slovenske Konjice-Zreče, izvajamo naslednje programe:

1. Računalniški programi
a) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (več o programu RPO),
b) WORD osnovni (več o programu WORD osnovni),
c) WORD nadaljevalni (več o programu WORD nadaljevalni),
d) EXCEL osnovni (več o programu EXCEL osnovni),
e) EXCEL nadaljevalni (več o programu EXCEL nadaljevalni).

 

2. Angleščina
a) angleščina – poslovna konverzacija na ravni B2 – višja raven (več o programu ANG. POSL. KONV. B2),
b) angleščina osvežitveni tečaj na ravni A2 – vmesna raven (več o programu ANG OSVEŽ. TEČAJ A2),
c) angleščina osvežitveni tečaj na ravni B2 – višja raven (več o programu ANG OSVEŽ. TEČAJ B2).

 

3. Nemščina
a) nemščina A2 – vmesna raven (več o programu NEM A2),
b) nemščina na ravni B1 – sporazumevalni prag (več o programu NEM B1),
c) nemščina – poslovna konverzacija na ravni B2 – višja raven (več o programu NEM POSL. KONV. B2),
d) nemščina osvežitveni tečaj na ravni B2 – višja raven (več o programu NEM OSVEŽ. B2).

 

4. Program priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka (več o programu PRIPRAV NA ZUP)

“Projekt izvedbe neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017 finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.”

mizs_logo_navbar

logotipi neformalci