V okviru projekta “Izvajanje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018” bomo na Ljudski univerzi Celje, v sklopu partnerstva, katerega prijavitelj je Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, izvedli 11 programov, in sicer:

– Računalniška pismenost za odrasle (v obsegu 60 ur),

– Excel osnovni (v obsegu 30 ur),

– Excel nadaljevalni (v obsegu 30 ur),

– 2 izvedbi tečaja ANGLEŠČINE (v obsegu 60 ur, raven odvisna od potreb ZRSZ),

– 2 izvedbi tečaja NEMŠČINE (v obsegu 60 ur, raven odvisna od potreb ZRSZ),

– 4 izvedbe Programa priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka (v obsegu 30 ur) in

– kandidate, ki bodo uspešno opravili Program priprav na ZUP, tudi prijavili na opravljanje strokovnega izpita iz Zakona o upravnem postopku na Upravno akademijo.

Z izvajanjem programom pričnemo v mesecu marcu.

Več informacij glede izvajanja projekta in vključitve v posamezne tečaje dobite na kontaktni številki 03 428 67 50.

Screen Shot 2018-03-08 at 13.27.11