Iščemo NOVE PROSTOVOLJCE za izvajanje preventivnega projekta MLADINSKE DELAVNICE.
Študenti, diplomanti, mladi po končanem študiju! Če želite odkriti in uporabiti svoje potenciale ter skupaj z nami napisati dobro zgodbo, nam pišite na info@lu-celje.si.

Kaj pridobiš z izvajanjem projekta “Mladinske delavnice”?
– udeležbo na dvostopenjskem 100-urnem usposabljanju,
– znanje in veščine vzgojno-preventivnega dela z mladimi,
– ustrezne socialne veščine, znanja in vrednostne usmeritve ter vedenjske vzorce, koristne za uspešno soočanje z lastnimi življenjskimi krizami in stiskami ter za izgradnjo zdravega življenjskega sloga,
– osebnostne kompetence s področja veščin komuniciranja, reševanja konfliktov, empatije in senzibilnosti za drugega.

Postani del čudovite ekipe!

“Mladinske delavnice” potekajo v sodelovanju z Društvom za preventivno delo.

http://www.lu-celje.si/wp-content/uploads/2018/07/MLADINSKE-DELAVNICE.pdf

thO631808I (2)