Vas zanima študij strojništva na 1., 2. ali celo 3. stopnji?

Vabimo vas na online informativni dan, ki bo potekal v četrtek, 11. 6. 2020, ob 16.00, preko spletne aplikacije MS Teams. V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, se nam pridružite preko spletne povezave. Predstavili vam bomo študijske programe in vam odgovorili na vaša zastavljena vprašanja.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št. 070 601 090 ali po e-pošti na referat@fini-unm.si

Veselimo se srečanja z vami.

Povezava do dogodka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZjNzFjOTgtMmNmOS00M2RlLWI4MmMtODllN2ZhYzk0ZmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f529cfa-d84c-4795-bcfc-735a2bec2ee9%22%2c%22Oid%22%3a%223f7c4d93-7c85-4a34-96d0-c9ccc0f7c5b7%22%7d