V okviru projekta Erazmus+ so sodelavke Ljudske univerze Celje obiskale Augsburg (Nemčija).

Med 12. 4. in 17. 4. sta se naši sodelavki Ines Vrabec in Karmen Horvat odpravili na Berufsschule II v Augsburg, kjer sta se seznanili z nemškim šolskim sistemom in opazovali primer dobre prakse integracije tujcev v njihovo okolje. Že dlje časa se tudi sami spopadamo z vedno večjim številom tujcev, ki jim ne moremo pomagati v tolikšni meri, kot bi si želeli, saj nam dosedanji sistem tega ne dopušča. V Nemčiji je za tujce bolje poskrbljeno, saj je njihova integracijska doba daljša in obsega tudi druge vsebine, ki pri nas niso obravnavane, kot so na primer socialna vključenost teh oseb v okolje, usmerjanje in priprava na lažje zaposljive poklice, spoznavanje mesta, v katerem živijo…

Na šoli so ju zelo lepo sprejeli in jima omogočili vpogled v celoten potek pomoči mladim migrantom pri integraciji v novo okolje. Ogledali sta si tako delovanje celotne šole kot tudi integracijskih oddelkov, v katerih je poudarek na pripravi v vključitev v izobraževalni sistem.

Potrudili se bomo, da bomo na tem področju spodbujali spremembe, ki bi tujcem omogočale lažjo vključitev v novo okolje.

P1250609