Vsi zaposleni, ki ste se od 1. 9. 2017 udeležili neformalnih izobraževanj in usposabljanj oz. boste slednje opravili do 31. 8. 2018, lahko oddate vlogo za povračilo stroškov.

Vlogo lahko oddate:

  • posamezniki, ki ste v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki pod pogojem, da niste v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
  • posamezniki, ki ste vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.

Vse informacije dobite na povezavi:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/