Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019

Program je namenjen različnim strokovnim delavcem pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja (APZ) pri Zavodu RS za zaposlovanje, predvsem pa: organizatorjem izobraževanja odraslih; andragoškim delavcem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s populacijo starejših odraslih ali brezposelnih tako v izobraževalnih kot drugih skupnostnih organizacijah; učiteljem različnih strok, ki izvajajo izobraževanje odraslih; mentorjem in prostovoljcem, ki se v različnih oblikah skupnostnega izobraževanja srečujejo s starejšimi odraslimi ali brezposelnimi.

Na brezplačen program spopolnjevanja se lahko prijavite do 13. 9. 2019

17. september, 19. september, 7. oktober
in 23. oktober 2019

ALI

2. oktober, 8. oktober, 14. oktober
in 23. oktober 2019

Predavatelji

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster
Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije
Leon Magdalenc, kolumnist, trener javnega nastopanja
dr. Andrej Perko, psiholog
dr. Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije


 

 

Prepričani smo, da svoje delo učinkovito opravlja samo strokovno podkovan in osebnostno razvit strokovni delavec, zato smo v program vključili strokovno usposobljene in zanimive predavatelje, ki smo jih naprosili, da svoje predavanje razdelijo na dva dela. Prvi del bo namenjen našemu strokovnemu delu z brezposelnimi, drugi pa nam osebno kot delavcem, ki pri svojem vsakdanjem delu prepogosto pozabljamo nase, na svojo osebno rast in strokovno usposobljenost. Predavatelji nas bodo opremili s podpornimi psihološkimi znanji in metodami za pomoč pri premagovanju praktičnih težav, s katerimi se srečujemo pri delu (rutina, frustracije, stres, izgorelost …). Motivirali nas bodo in spoznali z različnimi tehnikami motivacije, ki jih bomo lahko uporabljali pri delu s ciljno skupino dolgotrajno brezposelnih 50+ ali mlajših od 30 let. Prav tako se bomo urili v veščinah komunikacije v skupini.

Usposabljanje organiziramo v okviru JR za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019 in je za udeležence BREZPLAČNO, saj ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

PROGRAM USPOSABLJANJA
Ker pričakujemo večje število prijavljenih, program organiziramo v dveh izvedbah, in sicer:
IZVEDBA V TERMINIH: 17. 9., 19. 9., 7. 10. in 23. 10. 2019
1. dan: 17. 9. 2019
TEMA TERMIN IZVAJALEC ŠT. UR
Kako se naučiti ustreznega komuniciranja v skupini? 9.00–10.30 Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster 2
ODMOR 10.30–10.45
Komuniciranje s težavnimi strankami 10.45–12.15 Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster 2
ODMOR ZA KOSILO 12.15–13.00
Kako pomagati brezposelnim pri iskanju zaposlitve? 13.00–14.30 Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster 2
ODMOR 14:30–14.45
Samoocenjevalni testi 14.45–16.15 Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster 2
2. dan: 19. 9. 2019
TEMA TERMIN IZVAJALEC ŠT. UR
Težave in frustracije, ki jih doživljamo pri delu z brezposelnimi 9.00–10.30 Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije 2
ODMOR 10.30–10.45
Pogledi na lastne razlage razumevanja našega vedenja in vedenja drugih, zlasti v kritičnih situacijah 10.45–12.15 Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije 2
ODMOR ZA KOSILO 12.15–13.15
Povezovanje z razmejevanjem;

Prevzemanje odgovornosti za svoje delovanje ob drugem; Kriteriji profesionalnosti in kompetentnosti v svoji vlogi

13.15–14.45 Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije 2
ODMOR 14:45–15.00
Psihokineziološka metoda spreminjanja prepričanj oz. razvijanje lastnih potencialov 15.00–15.45 Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije 1
3. dan: 7. 10. 2019
TEMA TERMIN IZVAJALEC ŠT. UR
Samo motiviran strokovni delavec je lahko motivator;

Razvoj samoregulacijskih mehanizmov za preseganje zapadanja v rutino

9.00–10.30 Leon Magdalenc, kolumnist, trener javnega nastopanja 2
ODMOR 10.30–10.45
Kako vzpodbuditi ustvarjalnost, nagovarjati in motivirati brezposelne? 10.45–12.15 Leon Magdalenc, kolumnist, trener javnega nastopanja 2
ODMOR ZA KOSILO 12.15–13.00
Praktični pristopi za motivacijo ranljive ciljne skupine 13.00–14.30 Leon Magdalenc, kolumnist, trener javnega nastopanja 2
ODMOR 14:30–14.45
Program ukrepov APZ za dolgotrajno brezposelne 50+ in mlajše od 30 let 14.45–16.15 Stanislav Žlof, svetovalec za kakovost 2
4. dan: 23. 10. 2019
TEMA TERMIN IZVAJALEC ŠT. UR
Predstavitev socialno-andragoške metode za pomoč ljudem v stiski in aplikacija le-te na ciljno skupino brezposelnih

 

9.00–11.15 dr. Andrej Perko, psiholog 3
ODMOR ZA KOSILO 11.15–12.15
Posledice brezposelnosti na družinsko življenje 12.15–13.45 dr. Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije 2
ODMOR 13.45–14.00  
podpora brezposelnim v družinskem okolju 14.00–14.45 dr. Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije 1
Program ukrepov APZ za dolgotrajno brezposelne 50+ in mlajše od 30 let 14.45–15.30 Stanislav Žlof, svetovalec za kakovost 1
Ali IZVEDBA V TERMINIH: 2. 10., 8. 10., 14. 10. in 23. 10. 2019
1. dan: 2. 10. 2019
TEMA TERMIN IZVAJALEC ŠT. UR
Kako se naučiti ustreznega komuniciranja v skupini? 9.00–10.30 Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster 2
ODMOR 10.30–10.45
Komuniciranje s težavnimi strankami 10.45–12.15 Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster 2
ODMOR ZA KOSILO 12.15–13.00
Kako pomagati brezposelnim pri iskanju zaposlitve? 13.00–14.30 Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster 2
ODMOR 14:30–14.45
Samoocenjevalni testi 14.45–16.15 Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster 2
2. dan: 8. 10. 2019
TEMA TERMIN IZVAJALEC ŠT. UR
Samo motiviran strokovni delavec je lahko motivator;

Razvoj samoregulacijskih mehanizmov za preseganje zapadanja v rutino

9.00–10.30 Leon Magdalenc, kolumnist, trener javnega nastopanja 2
ODMOR 10.30–10.45
Kako vzpodbuditi ustvarjalnost, nagovarjati in motivirati brezposelne? 10.45–12.15 Leon Magdalenc, kolumnist, trener javnega nastopanja 2
ODMOR ZA KOSILO 12.15–13.00
Praktični pristopi za motivacijo ranljive ciljne skupine 13.00–14.30 Leon Magdalenc, kolumnist, trener javnega nastopanja 2
ODMOR 14:30–14.45
Program ukrepov APZ za dolgotrajno brezposelne 50+ in mlajše od 30 let 14.45–16.15 Stanislav Žlof, svetovalec za kakovost 2
3. dan: 14. 10. 2019
TEMA TERMIN IZVAJALEC ŠT. UR
Težave in frustracije, ki jih doživljamo pri delu z brezposelnimi 9.00–10.30 Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije 2
ODMOR 10.30–10.45
Pogledi na lastne razlage razumevanja našega vedenja in vedenja drugih, zlasti v kritičnih situacijah 10.45–12.15 Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije 2
ODMOR ZA KOSILO 12.15–13.15
Povezovanje z razmejevanjem;

Prevzemanje odgovornosti za svoje delovanje ob drugem; Kriteriji profesionalnosti in kompetentnosti v svoji vlogi

13.15–14.45 Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije 2
ODMOR 14:45–15.00
Psihokineziološka metoda spreminjanja prepričanj oz. razvijanje lastnih potencialov 15.00–15.45 Barbara Krnc, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, psihoterapevtka realitetne terapije 1
4. dan: 23. 10. 2019
TEMA TERMIN IZVAJALEC ŠT. UR
Predstavitev socialno-andragoške metode za pomoč ljudem v stiski in aplikacija le-te na ciljno skupino brezposelnih

 

9.00–11.15 dr. Andrej Perko, psiholog 3
ODMOR ZA KOSILO 11.15–12.15
Posledice brezposelnosti na družinsko življenje 12.15–13.45 dr. Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije 2
ODMOR 13.45–14.00  
podpora brezposelnim v družinskem okolju 14.00–14.45 dr. Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije 1
Program ukrepov APZ za dolgotrajno brezposelne 50+ in mlajše od 30 let 14.45–15.30 Stanislav Žlof, svetovalec za kakovost 1

Vljudno vabljeni!