Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) dopušča posameznikom, da svoje izkušnje in neformalno pridobljena znanja potrdijo, da ne izgubljajo dragocenega časa za učenje tistega, kar že znajo. Za pridobitev izbrane NPK boste morali v postopku preverjanja in potrjevanja NPK dokazati, da imate znanja, ki so zapisana v izbranem NPK katalogu.

 

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:
1. prijava kandidata
2. svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …)
3. preverjanje in potrjevanje NPK

 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:
– so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;
– so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje;
– želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe
oz. končati formalni izobraževalni program.

 

NPK odpira vrata

Kandidat z nacionalno poklicno kvalifikacijo ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu. Prednosti so:
– dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;
– razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se upoštevajo in priznavajo delovne izkušenje in neformalno učenje;
– lažje prehajanje iz ene dejavnosti ali enega podjetja ali v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina;
– večja konkurenčnost na trgu dela, tako v Sloveniji kot v državah EU;
– napredovanje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko posameznik pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;
– pridobivanje osnov za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;
– večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;
– povečana možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

 

Več o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah si lahko preberete na http://www.npk.si/.

 

NPK Logo