Vstopni pogoji:
– Najmanj dokončana osnovnošolska izobrazba in
– zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za opravljanje asfalterskih del, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let s
– petletnimi delovnimi izkušnjami pri asfalterskih delih.

s curve road

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– zdravniško spričevalo,
– reference, ki dokazujejo vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju asfalterstva,
– morebitna potrdila o usposabljanju, ipd.

Vsebina:
– pripravi delovne površine,
– vgrajuje asfaltne zmesi,
– počisti delovne površine in okolico.

Preverjanje:
Storitev z zagovorom.


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/78385341

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata ASFALTER