Vstopni pogoji:
– osnovnošolska izobrazba in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
– vozniško dovoljenje B-kategorije in
– zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od 2 let.

Priprave:
– 6 pedagoških ur,
– priprave niso obvezne.
5316664
Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– certifikat NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest,
– reference/ delovne izkušnje,
– vozniško dovoljenje B-kategorije,
– zdravniško spričevalo,
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Vsebina/ključna dela:
– pregled sestavnih delov cestnega sveta in varovalnega pasu,
– pregled objektov na cesti,
– pregled naprav in opreme,
– presojanje prometne varnosti,
– zapis ugotovitev po opravljenem pregledu cest,
– posredovanje nujnih podatkov nadrejenim,
– zavarovanje in pregled mest izvajanja vzdrževalnih del,
– zavarovanje nevarnih mest pri nenadnem in izrednem dogodku.

Preverjanje:
Praktično preverjanje na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitev z zagovorom.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/32542571

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata CESTNI PREGLEDNIK