Pogoji za vpis:
Zaključena osnovna šolahiš

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– morebitne reference, potrdila o usposabljanju, ipd.

Vsebina:
– Spremljanje stanja nepremičnin in sodelovanje v okviru svojih pristojnosti pri odpravi nepravilnosti.
– Izvajanje tehničnih in organizacijsko manj zahtevnih del in drugih del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin.
– Organiziranje vzdrževalnih del, ki jih izvajajo zunanji izvajalci.

Preverjanje in potrjevanje:
Praktično preverjanje z zagovorom.

Priprave/usposabljanje:
*organiziramo tudi priprave, ki niso pogoj za prijavo v postopek pridobitve NPK certifikata in jih izvedemo v primeru zadostnega števila prijavljenih kandidatov.


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/81400031

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata HIŠNIK