Vstopni pogoji:
– Dve (ali več) predhodno izdelani lastni dinamični spletni strani (izvedeni na uredniškem sistemu s podatkovno bazo) z dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika, grafična podoba, dobljena od oblikovalca spletnih strani, načrt tehnične izvedbe – izvedba posameznih funkcionalnosti, navodila za namestitev, varnostno arhiviranje spletnega mesta/spletnih strani, kratka uporabniška navodila), ki sta/so komisiji dostopni/-e na internetu, vsaj eno pa je mogoče urejati in spreminjati na praktičnem delu preverjanja.

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– najmanj 2 dinamični spletni strani,
– morebitne delovne izkušnje, reference,
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Vsebina/ključna dela:
– prilagajanje koncepta spletnih strani možnim tehničnim težavam,
– izdelava spletne strani,
– izdelava osnovne dokumentacije,
– na osnovi grafičnega koncepta pripravi kalkulacijske elemente za izdelavo predračuna oz. računa).

Preverjanje:
Zagovor in urejanje predhodno izdelanih lastnih dinamičnih spletnih strani. Kandidat v praktični nalogi (po izboru komisije) dokaže obvladovanje orodij za izdelavo spletnih strani in obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, izboljšava, vključevanje elementov).

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/16182141

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata IZDELOVALEC SPLETNIH STRANI