Vstopni pogoji:
– Najmanj končana osnovnošolska izobrazba in
– zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od 2 let ter
– 3 leta delovnih izkušenj pri polaganju talnih oblog.

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– zdravniško spričevalo,
– reference, dokazovanje 3 let delovnih izkušenj,
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Vsebina/ključna dela:
– priprava tal,
– polaganje vseh vrst talnih oblog,
– brušenje, lakiranje, loščenje in luženje lesenih podov,
– vzdrževanje in obnova parketa,
– skladiščenje različnih talnih oblog ter drugih materialov.

Preverjanje:
Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje del z zagovorom.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/48078011

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata POLAGALEC TALNIH OBLOG