Vstopni pogoji:
– Najmanj višja strokovna izobrazba ali
– najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
– srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Priprave:house-simple-upstairs-houses-840x714

– 40 pedagoških ur,
– priprave niso obvezne.

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Preverjanje:

Pisno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom.


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/10345831

Prijavnica: Prijavnica POSREDNIK ZA NEPREMIČNINE