Vstopni pogoji:
– Višješolska strokovna izobrazba ali
– srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
– srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Priprave:house-simple-upstairs-houses-840x714

– 40 pedagoških ur,
– priprave niso obvezne.

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Vsebina/ključna dela:
I. SKLOP
Stvarno pravna razmerja, obligacijska razmerja – splošni del, pogodbe v prometu z nepremičninami, zemljiška knjiga, notarske listine.

II. SKLOP
Stanovanjska razmerja, nepremičninsko posredovanje, davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom, prostorsko načrtovanje in graditev objektov, evidentiranje nepremičnin.

III. SKLOP
Osnove ekonomike nepremičninskega trga, osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin, osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin, trženjske aktivnosti  in predpisi  o oglaševanju, osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovni bonton.

Preverjanje:

Pisno preverjanje z ustnim zagovorom.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/12746282

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata POSREDNK ZA NEPREMIČNINE