Vstopni pogoji:
– uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
– uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.
pmz
Priprave:
– 20 pedagoških ur,
– priprave niso obvezne.

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– reference, dokazovanje let delovnih izkušenj,
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Vsebina/ključna dela:
– predvidevanje potrebnih varnostnih ukrepov iz programa pregledovanja,
– meritve karakteristik električne inštalacije ter kompatibilnosti nanje priključenih vgrajenih naprav,
– preverjanje sistema zaščite pred delovanjem strele,
– evidentiranje sprememb v odnosu do projekta izvedenih del oziroma predhodnega pregleda, izdelava poročil o pregledu, preizkusih in meritvah ter po potrebi izdelava predloga za sanacijo

Preverjanje:
Strokovno-teoretični del, ki se preverja pisno in ustno z zagovorom pisne naloge (90 min) (kandidat pri pisnem preverjanju lahko uporablja literaturo, priporočeno v katalogu) in praktični del, ki se preverja na demonstracijski tabli, kjer udeleženec odpravi nastavljene napake in opravi zagovor, ali v realnem delovnem okolju, kjer udeleženec opravi ustrezne vizualne preglede, preskuse in meritve in opravi zagovor iz vsebine 11. točke kataloga strokovnih znanj in spretnosti.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/87658653

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata PREGLEDNIK MANJ ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ