Vstopni pogoji:
Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazbarač

Priprave:
– 120 pedagoških ur,
– priprave niso obvezne.

Dokumentacija:
– prijavnica
– življenjepis
– spričevalo končane izobrazbe
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Vsebina/ključna dela:
– izvajanje računovodskega predračunavanja,
– računovodsko proučevanje oziroma analiziranje,
– računovodsko nadziranje.

Preverjanje:
Pisno preverjanje z ustnim zagovorom.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/42653471

Vloga za prijavo:Vloga za pridobitev certifikata RAČUNOVODJA