Vstopni pogoji:791390_people_512x512
– Končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
– starost vsaj 23 let in
– verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

NPK Socialni/a oskrbovalec/ka je namenjen vsem, ki:
Opravljate delo na področju socialne oskrbe starejših, opravljate delo na področju invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, se želite usposobiti za delo v ustanovah, ki izvajajo oskrbo na domu, se želite usposobiti za delo v socialno varstvenih ustanovah, se želite usposobiti za delo v zdraviliščih in zavodih za rehabilitacijo, vsem, ki želite delati kot samozaposleni oskrbovalci na domu.

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– dokazovanje let delovnih izkušenj (reference patronažne službe, zdravnika, znancev, oskrbovanih oseb, sorodnikov …),
– rojstni list, poročni list,
– potrdilo o usposabljanju verificiranega programa usposabljanja socialnega varstva.

Vsebina/ključna dela:
– osebna oskrba,
– spodbujanje socialnega vključevanja uporabnika,
– nudenje pomoči v gospodinjstvu,
– ukrepanje v nepričakovanih situacijah in nudenje ustrezne pomoči,
– varno ravnanje z gospodinjskimi, s terapevtskimi in z negovalnimi pripomočki ter pomoč uporabniku pri tem.

Preverjanje:
Praktično preverjanje z zagovorom.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/32575251

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU