Vstopni pogoji:TI
– znanje srednje splošne ali strokovne šole,
– znanje 1 tujega jezika na višji ravni,
– znanje 2 tujih jezikov na osnovni ravni.

Dokumentacija:
– prijavnica
– življenjepis
– spričevalo končane izobrazbe
– potrdilo o znanju jezika/ov
– morebitne reference, delovne izkušnje
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Vsebina/ključna dela:
– oskrbovanje strank in druge ciljne javnosti s promocijskim in informativnim materialom,
– svetovanje pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe,
– opravljanje statistično-analitičnega dela,
– predstavljanje lokalne skupnosti, regije oziroma države na promocijskih dejavnostih

Preverjanje:
Praktično preverjanje z zagovorom.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/81200031

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata TURIS. INFORM