Vstopni pogoji:
– Nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
– zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od 2 let ter
– 1 leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

Priprave:
– 6 pedagoških ur,
– priprave niso obvezne.

Dokumentacija:
– prijavnica,
– življenjepis,
– spričevalo končane izobrazbe,
– reference, ki dokazujejo 1 leto delovnih izkušenj,
– zdravniško spričevalo,
– morebitna potrdila o usposabljanju, izobraževanju ipd.

Vsebina:
– čiščenje cest in obcestja,
– vzdrževanje prometnih površin,
– vzdrževanje naprav za odvodanje cest,
– vzdrževanje brežine,
– vzdrževanje obcestne vegetacije,
– vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– vzdrževanje cestnih objektov,
– izvajanje zimskih del,
– zavarovanje mest izvajanja vzdrževalnih del.

Preverjanje:
Praktično preverjanje na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitev z zagovorom.

 


Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/02024711

Vloga za prijavo: Vloga za pridobitev certifikata VZDRŽEVALEC CEST