Dubravka Milovanović


Direktorica
Ines Stilin


Organizatorica izobraževanja odraslih
Vodja izobraževalnega področja
Središče za samostojno učenje

Maja Krivec


Organizatorica izobraževanja odraslih
Središče za samostojno učenje
Družinski center
Center medgenera. učenja

Andrijana Božić


Organizatorica izobraževanja odraslih
Središče za samostojno učenje
Svetovalka za ISIO
Borza znanja

Polona Glavnik


Organizatorica dela
Svetovalka v postopku NPK
Karierni kotiček
Središče za samostojno učenje

Nives Svet


Strokovna sodelavka
Središče za samostojno učenjeHelena Dimnik


Organizatorica izobraževanja odraslih
Svetovalka za ISIO

Janja Đaković


Organizatorica izobraževanja odraslih
Svetovalka v postopku NPK

Stanislav Žlof


Organizator izobraževanja odraslih
Svetovalec za ISIO
Svetovalec za kakovost

Nevenka Žutić


Strokovna delavka na projektu Center za družine 2017-2020

Rebeka Dečman


Organizatorica izobraževanja odraslih

Slava Knežević


Tehnično osebjeDalibor Mamić


Tehnično osebjeMaja Klinar


Organizatorica izobraževanja odraslih
Socialna aktivacija albansko govorečih žensk

Alja Ferme


Organizatorica izobraževanja odraslih
Socialna aktivacija albansko govorečih žensk

Maruša Ščurek


Organizatorica izobraževanja odraslih
Socialna aktivacija albansko govorečih žensk

Flurina Ametaj


Strokovna delavka
Kulturna mediatorka


Selda Sukaj


Strokovna delavka
Kulturna mediatorka


Maja Miljatović


Tehnično osebje

Astrite Humski


Organizatorica izobraževanja odraslih
Strokovna sodelavka socialne aktivacije
Kulturna mediatorka