DOGODKI

NOVICE IN OBVESTILA
Nov

Izobraževanje v Linzu preko projekta Erazmus+

Ljudska univerza Celje je bila uspešna na mednarodnem razpisu programa Erasmus+, v okviru prvega ključnega ukrepa (KA1), ki spodbuja mobilnost posameznikov, za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu (“job shadowing“).

Več

Ljudska univerza Celje je mednarodna ustanova, ki omogoča ljudem kvalitetno in prijazno izobraževanje, usposabljanje in
osebnostno rast v skladu z načeli vseživljenjskega učenja.

CMU NPK POK OSU ECDL BA
SVETOVANJE SVETOVANJE SVETOVANJE ESS MNZ MIZS MZK
PRAVOSODJE MDDSZ ZLUS

E-novice in obvestila