NOVICE IN OBVESTILA
Mar

FERFL – PRIJAVI SVOJO PODJETNIŠKO IDEJO

O programu spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom – Ferfl Na področju podjetništva z družbenim učinkom (socialnega podjetništva) je v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati vse bolj intenziven razvoj. Opažamo pa, da je kljub velikemu zanimanju ljudi za tovrstno podjetništvo v slovenskem okolju na voljo bistveno premalo kvalitetnega socialno podjetniškega znanja, ki bi posameznika peljalo…

Več

Ljudska univerza Celje je mednarodna ustanova, ki omogoča ljudem kvalitetno in prijazno izobraževanje, usposabljanje in osebnostno rast v skladu z načeli vseživljenjskega učenja.

CMU NPK POK OSU ECDL BA
SVETOVANJE SVETOVANJE SVETOVANJE ESS MNZ MIZS MZK
PRAVOSODJE MDDSZ ZLUS

E-novice in obvestila