NOVICE IN OBVESTILA
Nov

Povračilo šolnine

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/  

Več
Sep

Namera o prijavi na razpis TPK 2018 – 2022

Namera o prijavi na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 Ljudska univerza Celje najavlja namero prijave na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. K sodelovanju vabimo partnerske organizacije. Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma…

Več
Jul

Iščemo prostovoljce za izvajanje MLADINSKIH DELAVNIC

Iščemo NOVE PROSTOVOLJCE za izvajanje preventivnega projekta MLADINSKE DELAVNICE. Študenti, diplomanti, mladi po končanem študiju! Če želite odkriti in uporabiti svoje potenciale ter skupaj z nami napisati dobro zgodbo, nam pišite na info@lu-celje.si. Kaj pridobiš z izvajanjem projekta “Mladinske delavnice”? – udeležbo na dvostopenjskem 100-urnem usposabljanju, – znanje in veščine vzgojno-preventivnega dela z mladimi, –…

Več

Ljudska univerza Celje je mednarodna ustanova, ki omogoča ljudem kvalitetno in prijazno izobraževanje, usposabljanje in
osebnostno rast v skladu z načeli vseživljenjskega učenja.

CMU NPK POK OSU ECDL BA
SVETOVANJE SVETOVANJE SVETOVANJE ESS MNZ MIZS MZK
PRAVOSODJE MDDSZ ZLUS

E-novice in obvestila