Na Andragoškem centru Slovenije so obravnavali Vlogo za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki jo je Ljudska univerza Celje oddala dne 15. 03. 2017.

Komisija ACS za Zeleni znak kakovosti je sprejela sklep, da se Ljudski univerzi Celje podaljša pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti za tri leta (oz. do 31. 3. 2020).