Na Andragoškem centru Slovenije so obravnavali Vlogo za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki jo je Ljudska univerza Celje oddala dne 10. 04. 2020. Komisija za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti na ACS je 14. 5. 2020 sprejela sklep, da se Ljudski univerzi Celje podaljša pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2023.