Poročilo o kakovosti vsako leto v mesecu oktobru pripravi Komisija za kakovost. V poročilu se predstavijo vse aktivnosti, ki so bile v preteklem letu uresničene na področju dela za kakovost. Tako na Ljudski univerzi Celje uresničujemo zakonsko obvezo po spremljanju, presojanju in razvijanju kakovosti.

Poslovno poročilo 2017/2018

Poslovno poročilo 2015/2016