Ljudska univerza Celje kot partner sodeljuje pri dveh mednarodnih projektih v okviru Erasmus+, Ključni ukrep 2: strateška partnerstva. Namen strateškega partnerstva je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

IME PROJEKTA: EDUCATION OF SENIOR CITIZENS ON THEIR HEALTH AND WELLNESS

Akronim: SILVER AGE LEARNING
Projekt financira/sofinancira: Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2022
Vrednost projekta: 334.270,00 €
Vrednost partnerstva: 52.867,00 €

Cilj projekta: razviti inovativen izobraževalni program za starejše, ki bo prispeval k splošnemu dobremu počutju seniorjev s spodbujanjem njihove socialne in duhovne dejavnosti in vključenosti.

V okviru projekta bo najprej izvedena analiza tem/vsebin, ki so primerne za starejše s ciljem, da bo izobraževalni program z vsebino maksimalno dosegel potencialne koristi, ki jih lahko ima ciljna publika od programa. Na podlagi analize bodo oblikovani materiali, vodnik za izobraževalce, učitelje, trenerje, orodje za vrednotenje, promocijski video …

Partnerji/sponzorji projekta: ACZ, spol. s.r.o. (Češka – vodilni partner)
– (Italija) Provincia di Livorno Sviluppo SRL,
– (Islandija) Fjolmennt adult education center,
– (Grčija) Kentro Mermimnas Oikogeneias kai Paidiou,
– (Slovenija) Ljudska univerza Celje.

Prvi projektni sestanek: Praga, Češka, 24. – 25. oktober 2019

IME PROJEKTA: IMPROVING GUIDANCE AND COUNSELLING IN ADULT LEARNING

Akronim: IGCAL
Projekt financira/sofinancira: Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Vrednost projekta: 60.911,00 €
Vrednost partnerstva: 13.755,00 €

Cilj projekta: Povečati kakovost izobraževanja odraslih s poudarkom na svetovanju v procesu vseživljenjskega učenja. Namen je razviti nova pedagoška orodja, ki bodo v pomoč svetovalcem pri usmerjenju in svetovanju na področju vseživljenjskega izobraževanja.

Rezultati projekta:
1. poročilo o obstoječih praksah svetovanja v sodelujočih državah;
2. oblikovati pedagoško orodje za uporabo v procesu svetovanja odraslim;
3. objava pedagoškega orodja na spletu;
4. spoznavanje lokalnega okolja in izmenjava izkušenj med partnerji.

Partnerji/sponzorji projekta: Työväen Akatemia (Finska – vodilni partner), Academy on agefrindly environments in Europe B. V. (Nizozemska), Caritas diocesana de Coimbra (Portugalska) in Ljudska univerza Celje (Slovenija).

Prvi projektni sestanek: Finska, Kauniainen, 29. – 31. oktober 2019

Kontakt:
Maja Krivec
Telefon: 03 428 78 62
E-pošta: maja.krivec@lu-celje.si

Rebeka Dečman
Telefon: 03 428 67 62
E-pošta: rebeka.decman@lu-celje.si