Ljudska univerza Celje bo kot partner sodelovala pri dveh mednarodnih projektih v okviru Erasmus+, Ključni ukrep 2: strateška partnerstva. Namen strateškega partnerstva je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Partnerstvo 1: Izobraževanje je pomembno za vsa življenjska obdobja tudi za tretjo življenjsko obdobje, saj lahko pripomore k temu, da je življenje tudi v tem obdobju veselo, dostojanstveno ter da starostniki čimdalje časa lahko živijo samostojno. Podaljšanje samozadostnosti ima pozitiven učinek na vso družbo. Mednarodni projekt z naslovom Education of Senior Citizens on their Heth anf Wellness katerega prijavitelj je ACZ, spol. s.r.o. iz Češke naslavlja omenjeno tematiko.

Ljudska univerza Celje pri projektu sodeluje kot partnerica še z organizacijami iz Italije – Provincia di Livorno Sviluppo SRL, Islandije – Fjolmennt adult education center in Grčije – Kentro Mermimnas Oikogeneias kai Paidiou.

Cilj projekta je razviti inovativen izobraževalni program za starejše, ki bo prispeval k splošnemu dobremu počutju seniorjev s spodbujanjem njihove socialne in duhovne dejavnosti in vključenosti.

V okviru projekta bo najprej izvedena analiza tem/vsebin, ki so primerne za starejše s ciljem, da bo izobraževalni program z vsebino maksimalno dosegel potencialne koristi, ki jih lahko ima ciljna publika od programa. Na podlagi analize bodo oblikovani materiali, vodnik za izobraževalce, učitelje, trenerje, orodje za vrednotenje, promocijski video

Projekt bi trajal 34 mesecev, in sicer od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022.

 

Kontakt:
Maja Krivec
Telefon: 03 428 78 62
E-pošta: maja.krivec@lu-celje.si

Rebeka Dečman
Telefon: 03 428 67 62
E-pošta: rebeka.decman@lu-celje.si