Ljudska univerza Celje kot partner sodeljuje pri dveh mednarodnih projektih v okviru Erasmus+, Ključni ukrep 2: strateška partnerstva. Namen strateškega partnerstva je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Ljudska univerza Celje kot partner sodeluje pri dveh mednarodnih projektih v okviru Erasmus+, Ključni ukrep 2: strateška partnerstva. Namen strateškega partnerstva je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Kontakt:
Maja Krivec
Telefon: 03 428 78 62
E-pošta: maja.krivec@lu-celje.si

Rebeka Dečman
Telefon: 03 428 67 62
E-pošta: rebeka.decman@lu-celje.si