Računalnikar – srednje poklicno izobraževanje

notebook, and two persons on white background

 

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Računalnikar

 

2. PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje

B – strokovni moduli
M1  Informatika s tehniškim komuniciranjem
M2  Upravljanje z uporabniško programsko opremo
M3  Vzdrževanje informacijske opreme
M4  Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
M5  Programiranje naprav
M6  Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

C – izbirni strokovni modul
M8 Napredno vzdrževanje programske opreme

D – odprti kurikul

EPraktično usposabljanje z delom

 

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka 2 leti.

 

4. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM
– Končana osnovna šola ali
– končan posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

 

5. VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument
– rojstni list
– poročni list
– spričevalo o končani osnovni šoli
– spričevalo zaključenega letnika srednje strokovne ali poklicne izobrazbe.

 

6. ZAKLJUČNI IZPIT
– Slovenščina,
– izdelek oziroma storitev z zagovorom.