Računalnikar – srednje poklicno izobraževanje

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Računalnikar

 

PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje

B – strokovni moduli
M1  Informatika s tehniškim komuniciranjem
M2  Upravljanje z uporabniško programsko opremo
M3  Vzdrževanje informacijske opreme
M4  Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
M5  Programiranje naprav
M6  Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

C – izbirni strokovni modul
M8 Napredno vzdrževanje programske opreme

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum

 

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

 

POGOJI ZA VPIS V PROGRAM
– Zaključena osnovna šola ali
– zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

 

VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument
– rojstni list
– poročni list
– spričevalo o končani osnovni šoli
– spričevalo zaključenega letnika srednje strokovne ali poklicne izobrazbe.

 

ZAKLJUČNI IZPIT
– Slovenščina,
– izdelek oziroma storitev z zagovorom.