Srednje poklicno izobraževanje

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Racunalnikar/ Računalnikarica

2. PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje

B – strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem
M2 Upravljanje z uporabniško programsko opremo
M3 Vzdrževanje informacijske opreme
M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij
M5 Programiranje naprav
M6 Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz
M7 Napredno vzdrževanje programske opreme

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum
– Napredno vzdrževanje strojne opreme
– Računalniško oblikovanje
– Poslovno komuniciranje

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

4. KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
– Zaključena osnovna šola ali
– zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

5. VPISNA DOKUMENTACIJA:
– osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– zaključno spričevalo osnovne šole,
– spričevalo zaključenega letnika srednje strokovne ali poklicne izobrazbe.

6. ZAKLJUČNI IZPIT:
– Slovenščina,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.