Svetovalec za kakovost je strokovno usposobljena oseba, ki na Ljudski univerzi Celje svetuje vsem zaposlenim, predavateljem in vodstvu zavoda v procesih vodenja in razvijanja kakovosti. Svetovalec za kakovost opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Svetovalec za kakovost je vključen tudi v omrežje svetovalcev za kakovost, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). Namen omrežja za kakovost je usposabljati svetovalce za kakovost, ki bodo lahko profesionalno svetovali na področju presojanja in razvijanja kakovosti in se bodo znotraj omrežja povezovali, si izmenjevali izkušnje, skupaj razvijali instrumente za presojanje kakovosti in skrbeli za permanentno usposabljanje.

Svetovalec za kakovost na Ljudski univerzi Celje je Stanislav Žlof, tel.: 03 428 67 61, el. pošta: stanislav.zlof@lu-celje.si.