Na Ljudski univerzi v Celju izvajamo brezplačno svetovanje za odrasle, ki se želijo vključiti v izobraževanje ali kakršnokoli drugo obliko usposabljanja. V Svetovalnem središču Celje smo vam tako na razpolago in vam lahko pomagamo pri:
− odločitvi za izobraževanje in usposabljanje;
− iskanju informacij za ustrezno izobraževanje ali usposabljanje;
− načrtovanju poklicne kariere;
− učinkovitem iskanju zaposlitve;
− iskanju informacij o možnostih sofinanciranja izobraževanja;
− izdelavi osebnega izobraževalnega načrta in načrtnem učenju;
− premagovanju učnih težav in iskanju ustreznega načina učenja;
− vrednotenju neformalno pridobljenega znanja in ugotavljanju o možnostih izobraževanja, ki ga omogoča;
− iskanju ustreznih programov izobraževanja ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo ali iz srednje šole na fakulteto;
− izpolnjevanju formularjev za priznavanje izobraževanja, zaključenega v tujini.

Možnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih, ki jih ponujajo številne izobraževalne ustanove, so  neskončne. Strokovno usposobljeni svetovalci smo vam na Ljudski univerzi v Celju na razpolago, da se o vaših razmišljanjih in odločitvah brezplačno posvetujete z nami.

 

Več informacij o svetovalni dejavnosti in o konkretnem dogovoru za svetovanje dobite pri našem svetovalcu Stanislavu Žlof, in sicer na telefonski številki  03/428 67 61 ali na elektronski pošti stanislav.zlof@lu-celje.si.