Splošni jezikovni tečaji potekajo po javno veljavnem programu učenja tujih jezikov za odrasle. Uporabljajo se najsodobnejši učbeniki in delovni zvezki, za lažje pomnjenje pa učitelji uporabljajo skrbno izbrano dodatno gradivo. V tečajih splošnega jezika razvijate vse štiri jezikovne spretnosti: branje, poslušanje, govor in pisanje, pri čemer je poudarek na praktičnem jeziku.

Pridružite se nam na jezikovnih tečajih, ki jih izvajamo na Ljudski univerzi Celje.

V OSNOVNIH/ZAČETNIH TEČAJIH se naučite sporazumevanja v vsakdanjih situacijah in razumete številna nestrokovna in preprosta strokovna besedila, spoznate strukture časov ter znate napisati preprosta e-sporočila, pisma in obvestila. Znate izraziti svoje želje, predstaviti svoje življenje, opisati dogodke, videz …
Trajanje: 60 pedagoških ur.

V NADALJEVALNIH TEČAJIH razširite besedišče, usvojite zahtevnejše slovnične strukture. Tekoče se sporazumevate v vsakdanjih situacijah, v pogovor ste se sposobni vključiti nepripravljeni, napišete kompleksnejša e-sporočila, obvestila, pisma itd.
Trajanje: 60 pedagoških ur.

blog_iconPrijavnica za jezikovni tečaj 2018/19

 

Koristne povezave:
British Council – https://www.britishcouncil.si/
Goethe Institut – https://www.goethe.de/ins/si/sl/spr/kur.html

 

HELLO in eight different languages