Trgovec – srednje poklicno izobraževanjeThe-Deeper-into-Shop-at-Home

 

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Prodajalec

 

2. PREDMETNIK

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje

B – strokovni moduli
M1  Temelji gospodarstva
– Pravno gospodarski vidik
– Gospodarske dejavnosti
– Temelji pravne kulture

 

M2  Poslovanje trgovskega podjetja
– Poslovno računstvo
– IKT
– Poslovanje trgovskega podjetja

 

M3  Prodaja blaga
– Psihologija prodaje
– Prodajni proces
– Poznavanje blaga

 

C – izbirni strokovni modul
M4 Upravljanje z blagovno skupino živila

 

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka 2 leti.

 

4. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM
– Končana osnovna šola ali
– končan posameznen letnik srednje strokovne ali poklicne zobrazbe.

 

5. VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– spričevalo o končani osnovni šoli,
– spričevalo o končanem posameznem letniku srednje šole.

 

6. ZAKLJUČNI IZPIT

– Slovenščina,
– Izdelek oziroma storitev z zagovorom.