Trgovec – srednje poklicno izobraževanje

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Prodajalec

 

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

 

POGOJI ZA VPIS V PROGRAM
– Zaključena osnovna šola ali
– zaključen posameznen letnik srednje strokovne ali poklicne izobrazbe.

 

VPISNA DOKUMENTACIJA
– Osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– zaključno spričevalo osnovne šole,
– spričevalo zaključnega letnika srednje strokovne ali poklicneizobrazbe.

 

ZAKLJUČNI IZPIT

– Slovenščina,
– Izdelek oziroma storitev z zagovorom.

PREDMETNIK

A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje

B – strokovni moduli
M1  Temelji gospodarstva
– Pravno gospodarski vidik
– Gospodarske dejavnosti
– Temelji pravne kulture

M2  Poslovanje trgovskega podjetja
– Poslovno računstvo
– IKT
– Poslovanje trgovskega podjetja

M3  Prodaja blaga
– Psihologija prodaje
– Prodajni proces
– Poznavanje blaga

C – izbirni strokovni modul

M4  Upravljanje z blagovno skupino živila

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum

 

 

08BK2z0KvOO8