Srednje poklicno izobraževanje

1. NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE
Prodajalec/ Prodajalka

2. PREDMETNIK
A – splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje

B – strokovni moduli
M1 Temelji gospodarstva
– Pravno gospodarski vidiki poslovanja
– Gospodarske dejavnosti
– Temelji pravne kulture
M2 Poslovanje trgovskega podjetja
– Poslovno računstvo
– IKT
– Poslovanje trgovskega podjetja
M3 Prodaja blaga
– Psihologija prodaje
– Prodajni proces
– Poznavanje blaga

C – izbirni strokovni modul
M4 Upravljanje z blagovno skupino – Živila
– Poznavanje živil
– Prodaja živil

Č – praktično usposabljanje pri delodajalcu

E – odprti kurikulum
Računalniško oblikovanje
Poslovno komuniciranje
Varstvo potrošnikov

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji. Izobraževanje traja 2 šolski leti.

4. KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PROGRAM?
– Zaključena osnovna šola ali
– zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

5. VPISNA DOKUMENTACIJA:
– osebni dokument,
– rojstni list,
– poročni list,
– zaključno spričevalo osnovne šole,
– spričevalo zaključenega letnika srednje strokovne ali poklicne izobrazbe.

6. ZAKLJUČNI IZPIT:
– Slovenščina,
– Izdelek oziroma storitev in zagovor.