Na Ljudski univerzi Celje izvajamo učno pomoč, kar pomeni, da nudimo pomoč pri učenju učencem, dijakom, študentom in odraslim.
Pomagamo jim z dodatno razlago učne snovi pri različnih predmetih, damo jim motivacijo za učenje, usmerjamo v aktivnejšo izrabo delovnega in prostega časa, pomagamo jim razvijati samostojnost, prav tako pa v veliki meri izvajamo tudi učna in jezikovna pomoč otrokom priseljencev in jih učimo govoriti in pisati slovensko.

Učna pomoč je za vse udeležence brezplačna!

Kontakt pisarne za učno pomoč: 03/ 428 67 54