http://www.lu-celje.si/spopolnjevanje-strokovnih-delavcev-v-izobrazevanju-odraslih/
http://www.lu-celje.si/spopolnjevanje-strokovnih-delavcev-v-izobrazevanju-odraslih/